Organizator: Grupa MTP

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

Podziel się

Minister Edukacji Narodowej 23 marca 2021 r. wyznaczył rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w bieżącym roku wynosi 0,4%. Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje wsparcie dla szkół podstawowych w realizacji reformy oświaty.

Kto może się ubiegać? 

Kontynuowany jest program dofinansowania wyposażenia szkolnych klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka). MEN przewidział realizację tego programu na 4 lata (2018-2021).

W 2021 roku zniesiony został roczny limit aplikowania w ramach kryterium V, co oznacza, że każda szkoła, która jeszcze nie skorzystała z subwencji może w tym roku złożyć wniosek.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kryterium VI, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na doposażenie nowo utworzonych sal szkolnych (nowe budynki lub adaptacja pomieszczeń nie pełniących wcześniej funkcji dydaktycznych).

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2021