Organizator:

Za nami Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Podziel się

Popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią było celem Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Trzecia edycja tego wydarzenia odbyła się 18 marca 2021.

- Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w swojej szkole lub placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych - informuje na swojej stronie internetowej MEiN.

Resort dodaje, że w tym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość, działań stacjonarnych lub połączenie tych form. Przy działaniach w formie stacjonarnej resort apeluje o zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa.

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie - zachęca MEiN. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne.

Najciekawsze pomysły będą wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Resort czeka na zgłoszenia do konkursu do 22 kwietnia. Szczegółowe informacje na ten temat są się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2021--zapraszamy-do-udzialu