Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Cieszymy się, że hasło II Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego dobrze wpisuje się w realizację polityki oświatowej państwa.

Kongres jest doskonałą formą doskonalenia nauczycieli w zakresie wychowania zdrowotnego ujętego w podstawie programowej oraz podjętych w ostatnim czasie działań przez MEN w tej tematyce. Osoby uczestniczące tylko w jednym dniu otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu na temat: Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej.

Koszt udziału w wybranym dniu:

  • za pierwszy dzień opłata wynosi 120 zł,
  • za drugi dzień opłata wynosi 80 zł.

Zachęcamy do udziału w całym kongresie:
opłata wynosi 200 zł – (Promocja! Wpłata do 10 lutego – 180 zł).

Należy rejestrować się w następujący sposób:

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact