Prelegenci Kongresu EDUTEC

 

bilicki.jpgDr Tomasz Bilicki
bronikowska.jpgDr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska, bronikowski.jpgDr hab. prof. AWF
Michał Bronikowski
glapa.jpgDr Agata Glapa kasperek_golimowska.jpgDr Ewa Kasperek-Golimowska kochanowski.jpgDr Marcin Kochanowski
krzeminska-laudanska.jpgDr hab. Ida Laudańska-Krzemińska
matuszkiewicz.jpgEryk Matuszkiewicz
rokita.jpgDr hab. prof. AWF
Andrzej Rokita
tytyk.jpgDr hab. prof. Edwin Tytyk

Dr Tomasz Bilicki
interwent kryzysowy, terapeuta, pedagog. Prezes Zarządu oraz koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji Fundacji Innopolis. Doktorant na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent studiów w zakresie psychologii motywacji w SWPS, ponad 500 godzin szkoleń w zakresie wsparcia, w tym w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz za granicą (USA, Holandia). Specjalizuje się w pracy z osobami w wieku adolescencji, wykorzystując metody szkoły integratywnej, poznawczej i prowokatywnej. Zajmuje się także wsparciem utalentowanej młodzieży, koordynując w Fundacji Innopolis program „Młodzi utalentowani” oraz „Klub Liderów Młodzieżowych”. Prowadzi szkolenia w zakresie wsparcia nastolatków dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Twórca i realizator programu profilaktyki rówieśniczej i liderskiej „Motivation Punch”.

Dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska
Prowadzi Pracownię Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu. Jest również wizytującym profesorem Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii (IOA, Grecja) oraz członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej działającej przy Polskim Komitecie Olimpijskim (PKOl). Od ponad 10 lat czynnie uczestniczy w popularyzowaniu idei olimpijskiej jak również, coraz popularniejszych gier i sportów tradycyjnych (TSG). Badania naukowe, które prowadzi oscylują wokół szeroko pojętej zabawy jako fenomenu kulturowego, a także idei olimpijskiej jako ponowoczesnej szansy na wychowanie pokojowego społeczeństwa według uniwersalnych wartości moralnych. Pełni fukcję koordynatora badań naukowych projektów unijnych dofinansowywanych przez Komisję Unijną, a poświęconych głównie problematyce TSG (np. 2014 – Recall: Games of The Past-Sports for Today, 2017 – European Ttditional Sports and Games Platform – ETSGP). Małgorzata Bronikowska jest również liderem Polskiej Reprezentacji biorącej udział w cyklicznie odbywających się Światowych i ostatnio również Europejskich Igrzyskach Sportów Tradycyjnych.

Dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski
Jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu. Przeszedł drogę od asystenta do profesora nadzwyczajnego, pracując jednocześnie w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i języka angielskiego. Skończył seminarium doktoranckie w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w greckiej Olimpii, a od 2008 roku został jej wykładowcą. Jako stypendysta programu TEMPUS odbywał kilkumiesięczny staż w Leeds University, pracował również jako wykładowca przedmiotu Sport Pedagogy w angielskim Liverpool Hope University, a także w Univeristy of Pristina w Kosowie. Był koordynatorem międzynarodowych projektów m.in.: „Świadomość zdrowia – nauczanie i uczenie się wychowania fizycznego i zdrowotnego przez doświadczanie” oraz „Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności” Kierował projektem MNiSW „Aktywni nie tylko on-line”. Jest również członkiem Rady Programowej w Programie „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego” (projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską). Jest autorem programów nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum i liceum, także współautorem poradnika edukacji olimpijskiej dla gimnazjum. Opublikował kilka podręczników do dydaktyki wychowania fizycznego oraz zabaw i gier ruchowych, i ponad 270 prac naukowych i dydaktycznych. Jest członkiem zespołu ekspertów do opracowania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.

Dr Agata Glapa
Doktor nauk o kulturze fizycznej, magister wychowania fizycznego, instruktor fitness. Pracuje na stanowisku asystenta oraz specjalisty naukowo-technicznego w Zakładzie Dydaktyki Aktywności Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W trakcie studiów doktoranckich uczestniczyła w XX Międzynarodowym Seminarium Studiów Olimpijskich dla Studentów Podyplomowych w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii (Grecja). W latach 2016-2017 odbyła roczny, podoktorski staż naukowy w Physical Activity Sport and Recreation Research Focus Area (PhASRec) – North-West University w Potchefstroom (Republika Południowej Afryki). W roku 2016 została członkinią programu Future Leader (FLV) oraz Foundation for Global Community Health (GCH). Dr Agata Glapa ma doświadczenie na polach takich jak: fitness (instruktor fitness oraz jogi), polskie i zagraniczne zabawy/gry tradycyjne, praca z dziećmi (szkoła/ przedszkole) oraz z osobami niepełnosprawnymi (Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START).

Dr Ewa Kasperek-Golimowska
dr n. hum., pedagog, wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie i promocji zdrowia z zakresu pomocy psychologicznej, mediacji, Racjonalnej Terapii Zachowania, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, licencjonowany Doradca Rodzinny Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Kierownik Pracowni Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, kierownik specjalności animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa będącej w ofercie dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, na kierunku Pedagogika (www.wse.amu.edu.pl). Zainteresowania naukowe i działalność dydaktyczna mieszczą się w obszarze pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej, edukacji seksualnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Autorka licznych publikacji naukowych, między innymi: Zachowania prozdrowotne nauczycieli. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 1999, Nadzieja i optymizm vs zwątpienie i pesymizm w kontekście „dobrego życia” w kulturze konsumpcji. W: Studia Edukacyjne, 2012, Nr 19, Edukacja zdrowotna, jako forma ochrony i promocji zdrowia młodzieży. W:  B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk (red).  Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017. W czasie wolnym preferuje zajęcia usprawniające umysł i ciało – spacery, wycieczki rowerowe, nordic walking, praktykowanie mindfulness, zwiedzanie miejsc nieodległych i mało znanych w ramach hasła „cudze chwalicie, swego nie znacie”, a także „taniec, który jest dobry na wszystko”.

Dr Marcin Kochanowski
doktor psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu. Od kilkunastu lat współpracuje z kadrami narodowymi, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy, a także Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu SWPS, ale również projektów komercyjnych, szkoleń trenerskich i biznesowych. Pasjonat wyzwań i podróżowania po górach.

Dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska
Jest adiunktem w Zakładzie Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Od początku swojej działalności dydaktycznej i naukowej związana z problematyką promocji oraz edukacji zdrowotnej. Autorka licznych opracowań dotyczących uwarunkowań zachowań zdrowotnych wybranych grup społecznych (w tym dzieci i młodzieży) oraz metodyki edukacji zdrowotnej (w tym podręcznika dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych oraz dydaktycznych finansowanych z grantów Unii Europejskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (m.in. Health(a)ware, HELLP, DEDIPAC, BOOST, Aktywni nie tylko on line, Brain Break, Profilaktyka i edukacja zdrowotna w szkole, Żywienie a zdrowie). Członkini m.in. rady naukowej Fundacji Globalnej Społeczności dla Zdrowia (Global Community Health Foundation).

Eryk Matuszkiewicz
Absolwent Akademii Medycznej 2002 r. specjalizacja z chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej, od blisko 10 lat pracuje w Oddziale Toksykologii. Zainteresowania: książka, film.

Dr hab. prof. AWF Andrzej Rokita
Pełni funkcję rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Współtworzył w 2002 r. piłki edukacyjne „Edubal” oraz w 2014 r. „EDUball”. Jest współautorem ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”oraz członkiem Zespołu ekspertów ds. reformy zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki – program „Mały Mistrz. W latach 2010 / 2012 prowadził zajęcia „Educational ball – Edubal” w Deutsche Sporthochschule Koln. Autor ponad 100 publikacji, współautor dwóch książek oraz autor monografii nt: Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „Edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów”. Zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych „Edubal” i „EDUball” w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej oraz członkiem European College of Sport Science a także założycielem i Vice-Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. Dr hab. Andrzej Rokita jest członkiem Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Sportu i Turystyki a także jest członkiem Wrocławskiej Rady Sportu. Andrzej Rokita trzykrotnie był członkiem kierownictwa misji Uniwersjadowej: Harbin (Chiny – 2009), Erzerum (Turcja – 2011), oraz w roku 2013 szefem reprezentacji Polski podczas zimowej Uniwersjady w Trentino (Włochy). W 2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. zw. dr hab. inż. EDWIN TYTYK
Absolwent Politechniki Poznańskiej z roku 1972. Doktorat z dziedziny nauk technicznych, z dyscypliny „Budowa i eksploatacja maszyn”, obronił z wyróżnieniem w Akademii Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Technologii Drewna w roku 1979. Stopień naukowy doktora habilito­wa­nego nauk technicznych uzyskał w roku 1991 w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo­atacja maszyn uzyskał w roku 2004. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym: artykułów naukowych, książek, monografii i podręczników akademickich, wielu wdrożonych opracowań i projektów przemysłowych, czterech patentów i siedmiu wzorów użytkowych. Merytoryczny obszar zainteresowań naukowych to: metodologia projektowania ergono­micznego systemów: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, informacyjne wspomaganie decyzji w procesach projektowania, wykorzystanie technik heurystycznych w działaniach twórczych, zagadnienia na styku ergonomii i ekologii, zarządzanie zasobami i działaniami związanymi ze współdziałaniem ludzi z techniką i środowiskiem. Wypromował ośmioro doktorów nauk technicznych oraz nauk o zarządzaniu. Był kierownikiem Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości oraz kierow­nikiem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (obecnie: pracownik naukowo-dydaktyczny Politech­niki Poznań­skiej bez funkcji kierowniczych). Jest członkiem-założycielem (obecnie: członkiem honorowym) Polskiego Towarzystwa Ergono­micznego, był wiceprezesem jego Zarządu Głównego, wiceprezesem Komitetu Ergonomii PAN, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członkiem Komisji Budowy Maszyn PAN Oddz. w Poznaniu, członkiem Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN.

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact